Voor Arbeidsdeskundigen

Een voorbeeld voor de succesvolle aanpak is de beroepsaansprakelijkheid voor Arbeidsdeskundigen.

Het vak van Arbeidsdeskundige en/of casemanager kan bepaalde aanzienlijke risico's met zich meebrengen. Het arbeidsdeskundig advies is zeer specifiek en kent weinig vergelijkbare risico's in Nederland. Alle bestaande beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn generieke verzekeringen. Op de markt in Nederland zijn er geen specifiek op de Arbeidsdeskundige gerichte verzekeringsvoorwaarden te vinden. De meeste bekende verzekeraars hanteren een standaard hoedanigheidsomschrijving. Zij houden geen rekening met het feit dat veel arbeidsdeskundigen eveneens loopbaan-advies of casemanagement verzorgen, of dat zij als mediator actief zijn.

Samen met de verzekeraar Chubb en Maramaros heeft Cover-Arbeidsdeskundige een bijzondere aanpak ontwikkeld. Cover-Arbeidsdeskundige biedt voortaan speciaal op maat gemaakte verzekerinsvoorwaarden voor de arbeidsdeskundige. De voorwaarden kennen een zeer ruime hoedanigheidsomschrijving. Leden van NVvA en RNVC genieten bovendien een aantrekkelijke premiekorting. De premies van Cover-Arbeidsdeskundige kunnen daardoor wel 50% bedragen ten opzichte van de bestaande premies.

Inmiddels maken sinds de introductie in 2015 meer dan honderd arbeidsdeskundigen gebruik van de diensten van Cover-NVvA.nl.  Het portaal biedt verzekeringsvoorwaarden en premies die door de leden gewaardeerd worden.