NOAB kiest BAVverzekering

plaatje

NOAB kiest BAVverzekering

De Nederlandse Orde van Administratiekantoren en Belastingadviseurs - NOAB voert al 7 de collectieve verzekering voor beroepsaansprakelijkheid voor leden. "Onze leden zijn administratie- en boekhoudkantoren. De NOAB-administratiekantoren bedienen ca.  250.000 MKB bedrijven in Nederland. 

NOAB is redelijk behoudend in het aanbieden van commerciële voordelen aan de leden. Wij zien maar al te  vaak dat het voordeel meer voor de commerciële aanbieder is dan voor onze leden of voor de vereniging.

De kantoren zijn bedrijfsmatig lid. Een voorstel vanuit de vereniging dient daarom altijd een bedrijfsmatige insteek hebben. De NOAB zal geen caravanverzekering aanbieden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering stelt de NOAB verplicht. Mede daarom hebben wij een vrijblijvende collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld. 

Voorheen voerde de NOAB een relatief standaardmatige verzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Het speelveld van het administratiekantoor is snel aan het veranderen: handmatige werkzaamheden worden in rap tempo overgenomen door geautomatiseerde processen. De leden, boekhoudkantoren veranderen eveneens snel. Men richt zich meer op advies en kennis-intensieve werkzaamheden. De  dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verandert niet vanzelf mee met deze beweging. 

Wij hebben vrij snel zelf initiatief genomen om de voorwaarden aan te passen. Ieder jaar hebben wij de verzekering verbeterd. De NOAB-voorwaarden zijn de ruimste in de markt. Mede door onze pro-actieve houding en de inbreng van Maramaros zijn de NOAB-verzekeringsvoorwaarden nu de defacto standaard in de markt. Ook andere verzekeringsmaatschappijen bieden onze verzekeringsvoorwaarden aan. Het is goed om te zien dat onze inspanningen gewaardeerd worden

Inmiddels maakt bijna 40% van onze leden gebruik van de collectieve verzekering. Het grote volume is mede de reden dat wij in staat zijn om als serieuze gesprekspartner op te treden. Bovendien het aantal groeit nog steeds.